شناخت جایگاه قرآن : در کلام امیرالمومنین علی علیه السلام قسمت سوم :

 

آگاه باشید! همانا این قرآن پنددهنده‏ای است که نمی‏فریبد، و هدایت‏کننده‏ای است که گمراه نمی‏سازد، و سخنگویی که هرگز دروغ نمی‏گوید.

 

کسی با قرآن همنشین نشد مگر آنکه بر او افزود یا از او کاست، افزودن در هدایت و کاهش از کوردلی و گمراهی. آگاه باشید کسی با داشتن قرآن، نیازی ندارد، و بدون قرآن بی‏نیاز نخواهد بود، پس درمان خود را از قرآن بخواهید،

و در سختیها از قرآن یاری بطلبید، که در قرآن درمان بزرگترین بیماریها یعنی کفر و نفاق و سرکشی و گمراهی است، پس به وسیله قرآن خواسته ‏های خود را از خدا بخواهید،

 

و با دوستی قرآن بخدا روی آورید، و به وسیله قرآن از خلق خدا چیزی نخواهید، زیرا وسیله‏ای برای تقرب بندگان بخدا، بهتر از قرآن وجود ندارد. آگاه باشید، که شفاعت قرآن پذیرفته‏ شده، و سخنش تصدیق می‏گردد، آن کس که در قیامت، قرآن شفاعتش کند بخشوده می‏شود، و آن کس که قرآن از او شکایت کند محکوم است، در روز قیامت ندادهنده‏ای بانگ می‏زند که: (آگاه باشید امروز هر کس گرفتار بذری است که کاشته و عملی است که انجام داده، جز اعمال منطبق با قرآن.) پس شما در شمار عمل‏کنندگان به قرآن باشید، از قرآن پیروی کنید، با قرآن خدا را بشناسید، و خویشتن را با قرآن اندرز دهید، و رای و نظر خود را برابر قرآن متهم کنید، و خواسته‏های خود را با قرآن نادرست بشمارید.