شناخت جایگاه قرآن :درکلام امیرالمومنین علی علیه السلام :

به خدا شکایت می‏کنم از مردمی که در جهالت زندگی می‏کنند، و با گمراهی می‏میرند، در میان آنها، کالایی خوارتر از قرآن نیست، اگر آن را آنگونه که باید بخوانند، و متاعی سودآورتر، گرانبهاتر از قرآن نیست، اگر آن را تحریف کنند، و در نزد آنان، چیزی زشت تر از معروف، و نیکوتر از منکر نیست . (خطبه  17)